• Installationer
 • 100% support och service
 • Nordenanpassade värmepumpar

Nibe VVM310

Nibe VVM 310 Produktblad

Beskrivning

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt hembesök och ser på Era möjligheter och sedan ger vi Er en bra offert.

NIBE™ VVM 310

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar.
Passar perfekt till Nibe luft/vatten F2120
NIBE™ VVM 310

 

Mer information

 • Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten.
 • För uppgradering av befintligt värmesystem (kanske pool/befinlig panna ska kombineras) eller nybyggnation med krav på hög varmvattenprestanda. BBR-anpassad styrning.
 • NIBE:s luft/vatten värmepumpar tillsammans med VVM 310 utgör en komplett anläggning för värme och varmvatten.
 • En ny generation styrenhet med färgdisplay och flera nya funktioner.
 • Enkel anslutning och kontroll av extern värmekälla (gas/olja/ved). Stegstyrd tillsats med elpatron.
 • Inbyggd bufferttank för värmesystem.
 • Varmvattenslinga i rostfritt stål.
 • Klimatstyrd shuntautomatik som tar hänsyn till utetemperatur.
 • Självreglerande varvtalsstyrd ladd- respektive värme-bärarpump i A-klass konstruktion.

VVM 310 är en flexibel inomhusmodul och bildar tillsammans med NIBE:s luft/vatten-utomhusmoduler ett komplett system för att tillgodose byggnadens behov av värme och varmvatten.

VVM 310 kan ta emot energi från flera olika alternativ, exempelvis från uteluftsvärmepumparna F2120, F2026, F2030, F2040.

Det är också möjligt att komplettera med energi från befintlig panna istället för att använda den interna el-patronen.

NIBE™ F2120 + VVM 310

 • Flexibelt system för uppvärmning och varmvattenproduktion i enfamiljshus.
 • För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med krav på hög varmvattenprestanda.
 • Enkel anslutning och kontroll av extern värmekälla (gas/olja/ved).
 • Anpassad för gällande byggregler.

NIBE F2120 tillsammans med VVM 310 bildar en komplett värme och varmvattenanläggning. VVM 310 är försedd med en intelligent styrning som ger den för tillfället mest ekonomiska driften.

VVM 310 är komplett med shuntautomatik, växelventil, cirkulationspump, varvtalsstyrd laddpump och säkerhetsutrustning. Med VVM finns möjlighet till uppvärmning av pool samt extra shuntgrupper, d v s flera värmesystem med olika framledningstemperaturer.

VVM 310 är konstruerad för enkel anslutning mot F2120.

Höjd (exkl ställbarfot 30-50 mm) 1800 mm
Bredd 600 mm
Djup 615 mm
Nettovikt 140 kg
Volym 270 liter
Max tillgänglig effekt, eldrift 12 kW
 • NIBE Uplink

  NIBE Uplink ger dig ett överskådligt och bra verktyg där du effektivt kan följa och styra din anläggning var du vill, när du vill.
  Läs mer »

 • Denna produkten är BBR-anpassad för att uppfylla Boverkets byggregler.
  Läs mer »

 • Vid samtida köp av NIBE luft/vatten-värmepump. Kompletterar din villa/fritidshusförsäkring och ersätter självrisk upp till 3000 kr och hela avskrivningen.
  Läs mer »

 • NIBE Uplink

  Vi har tre års garanti på alla våra produkter. Garantin gäller även retroaktivt för produkter med installationsdatum från och med 1 juli 2012.