Bosch Compress 8000 AA

Nu kommer Bosch Compress 8000 AA på hela 8,5 kW och en årsverkningsgrad SCOP på 5,20 A+++