-->
  • Installationer
  • 100% support och service
  • Nordenanpassade värmepumpar

Rotavdrag

Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och hushållsnära tjänster (rut). Material och resekostnader ger inte rätt till rot- och rutavdrag.

Läs mer på Skatteverkets hemsida