-->
 • Installationer
 • 100% support och service
 • Nordenanpassade värmepumpar

Nibe F470

Produktblad

Nibe F470 Produktblad

 

Beskrivning

Nibe F470 Begär Offert

Frånluftsvärmepumpar - NIBE™ F470

Översikt

Komplett värmepump som ger värme, varmvatten, ventilation, värmd tilluft och återvinning. Pumpen är lämplig för hus mellan 90 – 200 m².
 • NIBE Uplink

  NIBE Uplink ger dig ett överskådligt och bra verktyg där du effektivt kan följa och styra din anläggning var du vill, när du vill.

 • NIBEs trygghetsförsäkringen kompletterar din villa/fritidshusförsäkring och ersätter självrisk upp till 3000 kr och hela avskrivningen.

 • NIBE Uplink

  Vi har tre års garanti på alla våra produkter

  NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump för både nyinstallation och utbyte i villor eller motsvarande. Den kan med fördel användas i lågenergi-/passivhus, där från- och tilluftsventilation i kombination med energisnål varmvattenberedning önskas. Möjlighet finns även till vattenburen komfortvärme i t.ex. wc, badrum.

  PRINCIP

  NIBE F470 är en frånluftsvärmepump med tilluftsbatteri. Den har inbyggda likströmsfläktar och varmvattenberedare som är försedd med korrosionsskydd av koppar. Som tillsats finns en inbyggd elpatron.

  Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs värmepumpen, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, levererar värme och bereder tappvarmvatten. NIBE F470 är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiatorkrets och/eller golvvärme.

  NIBE F470 är dockningsbar till andra värmekällor som t.ex. fjärrvärme.

  SKÖTSEL

  Stor vikt har lagts på utformningen av manöverpanelen för att skapa enklast tänkbara handhavande. Ett minimum av skötsel krävs. Endast kontroll av säkerhetsventiler samt rengöring av luftfilter och fläktar behöver göras. Luftfiltren ligger i filterkassetter och är mycket enkla att rengöra.

  UTRUSTNING

  NIBE F470 är försedd med komplett ventilutrustning bestående av avtappnings-, påfyllnings-, vacuum-, back- och säkerhetsventil för vattenvärmardelen. Panndelen är försedd med avtappnings-, påfyllnings- samt säkerhetsventil. Dessutom är aggregatet försett med klimatstyrd värmeautomatik med ute-, rums- och framledningstemperaturgivare, cirkulationspump, effektvakt samt expansionskärl.

  KONSTRUKTION

  Styrningen av F470 sker med mikroprocessor. Detta ger ett enkelt handhavande samtidigt som värmepumpen alltid utnyttjas så effektivt som möjligt, eftersom mikroprocessorn kontinuerligt fattar beslut om bästa driftsätt. Mikroprocessorn sköter även värmeautomatik och cirkulationspump. Möjlighet att styra ytterligare en shuntautomatik finns då behov av två olika framledningstemperaturer föreligger. Displayen visar i klartext aktuella temperaturer och inställda värden.

  Utformningen av ventilationsdelen ger en hög ventilationskapacitet. Fläktarna som är steglöst omkopplingsbara kan dessutom enkelt forceras eller reduceras via intern klocka, manöverpanelen eller extern signal.

  F470 ger hög besparing på grund av en kraftfull kompressor som med intelligent styrning arbetar med det för tillfället mest gynnsamma temperaturförhållandet.

  Isoleringen består av formgjuten neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster.

  Ytterhöljet består av vit pulverlackerad stålplåt. Frontluckan är enkelt demonterbar för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

  F470 har max elpatroneffekt 10,25 kW. Effekten är lätt omställbar via displayen och kan effektspärras enligt krav i byggreglerna.

   

  Höjd 2100-2125 mm
  Bredd 600 mm
  Djup 615 mm
  Nettovikt 194 kg
  Volym totalt 240 liter
  Kapacitet varmvatten 40 °C 200 liter
  Köldmediemängd (R290) 0,50 kg