• Installationer
 • 100% support och service
 • Nordenanpassade värmepumpar

CTC GSi-12

Produktblad

CTC GSi 8 12 16 Produktblad

CTC GSi-12 Manual Manual

CTC Safe Framtidssäkrat 1

 

Beskrivning

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt hembesök och ser på Era möjligheter

och sedan ger vi Er en bra offert.

CTC GSi-12 är vår nya varvtalsstyrda värmepump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov under året. Vid stort effektbehov ökar effekten och vid lägre varvar kompressorn ner och effekten minskar. Tack vare detta får du alltid maximal besparing.

Nya CTC GSi-12 är perfekt för normalvillan, med ett stort effektområde på 2,5–12 kW. Den inverterstyrda kompressorn med elektronisk expansionsventil ger en mycket hög årsvärmefaktor (SCOP 5,43) och därmed minimala driftskostnader. CTC GSi-12 har även utrustats med en högeffektiv varmvattenberedning som producerar upp till 300 liter varmvatten, vilket är bäst i klassen. En ny effektivare tankisolering ger dessutom minimala energiförluster.

CTC GSi-12 har en 4,3 tums pekskärm i färg med svensk text och tydliga symboler. Detta gör det enkelt att justera värme och varmvatten eller att hämta information om driften. Kompressor och kylkomponenter är inneslutna i en separat, ljudisolerad enhet. Detta ger ovanligt lågt ljud och gör den till den tystaste bergvärmepumpen vi någonsin utvecklat.

Tack vare Energyflex har du friheten att komplettera med solvärme, ansluta en befintlig vedanläggning eller en vattenmantlad kamin. CTC GSi-12 kan även kopplas för effektiv uppvärmning av din pool. För lägsta energianvändning och största besparing är CTC GSi-12 utrustad med A-klassade lågenergi-cirkulationspumpar på både brine- och värmesidan. Som
värmekälla används berg-, mark- eller sjövärme. Brinesystemet kan enkelt anslutas på höger-, vänster- eller baksidan. För enkel och smidig installation är värmepumpen moduluppbyggd för att enkelt kunna delas i två separata enheter.

 Fördelar

 • Sparar upp till 85%
 • Energiklass*
 • Mest varmvatten i klassen
 • Mycket hög årsvärmefaktor SCOP 5,43
 • Mest effekt när det behövs
 • Inverterstyrd kompressor
 • Elektronisk expansionsventil
 • Kan styra två olika värmesystem
 • Mycket tystgående, 45,6 dB(A) (0/35 50rps)
 • Med CTC Connect styr du den med mobilen

* Energiklass värme, i paket med inbyggd styrning

Framtidssäkrat 18 år

Produktgaranti 3 år:

För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen.

Se vidare våra garantibestämmelser (år 1-3)

Trygghetsförsäkring 6 år:

Privatperson med en gällande villaförsäkring med maskinskadeförsäkring erhåller utöver den 3-åriga produktgarantin även en trygghetsförsäkring i ytterligare 3 år. Trygghetsförsäkringen gäller hela värmepumps-anläggningen, dvs CTC värmepumpen, CTC EcoZenith-tanken samt energibrunn, kollektorinstallation berg/mark/sjö installerade vid samma tillfälle. Detta ger tillsammans 6-års trygghet.
Efter 6 år har du möjlighet att försäkra din värmepump år för år i upp till 18 år.
CTCs trygghetsförsäkring täcker både din självrisk (max 3000 kr) och eventuellt åldersavdrag du själv har att erlägga till ditt villaförsäkringsbolag i händelse av en ersättningsbar s k maskinskada på din värmepump. Även reperationer som inte når upp till självrisken ersätts av CTC trygghetsförsäkring. CTC Trygghetsförsäkring gäller under förutsättning att installationen utförts av en VVS-installatör med registrerat företag.

Se vidare försäkringsvillkor för konsument

Trygghetsförsäkring för företag (juridisk person):

För juridisk person såsom företag, organisationer och föreningar ingår kostnadsfritt utöver den 3-åriga produktionsgarantin ytterligare 2-års trygghetsförsäkring, totalt 5 år. Efter 5 år har du möjlighet att försäkra din värmepump år för år i upp till 18 år.

Se vidare försäkringsvillkor för juridisk person

Trygghetsgarantin gäller endast CTC värmepumpar.

CTC 100% Nöjd Kund Garanti

100% Nöjd Kund Garantin gäller alla CTC-värmepumpar i 100 dagar efter färdig installation. Värmepumpen ska vara köpt och installerad av en av CTC godkänd auktoriserad VVS-installatör. Garantin gäller endast för produktens funktion. CTC svarar ej för installationsarbete och eventuell energibrunn/markkollektor.

Om CTC-värmepumpens funktion mot förmodan inte lever upp till dina förväntningar kan du returnera produkten och häva köpet enligt nedanstående regler.

 • Nöjd Kund Garantin gäller endast om värmepumpen är köpt och installerad av en av CTC godkänd auktoriserad VVS-installatör i Sverige (gäller även Åland).
 • Nöjd Kund Garantin gäller endast för produktens funktion. CTC svarar ej för installationsarbete och eventuell energibrunn/markkollektor.
 • Nöjd Kund Garantin gäller CTC-värmepumpar som är installerade från och med 2015-08-01
 • Köpeskillingen för värmepumpen som ersätts, är begränsad till CTCs rekommenderade cirkapris.
 • Genom Nöjd Kund Garantin utbetalas Ingen ekonomisk ersättning utöver köpeskillingen för värmepump och eventuell demontering och frakt av den samme.
 • För att Nöjd Kund Garantin ska gälla, måste installationen ska vara utförd enligt anvisningarna i produktens installations.- och skötselanvisning.
 • Nöjd Kund Garantin gäller endast för konsument. Den begränsar inte den normala produktgarantin och påverkar inte heller rättigheterna enligt konsumentköp- konsumenttjänstlagen.
 • För att Nöjd Kund garantin ska gälla måste CTC-värmepumpen registrerats på www.ctc.se senast två veckor efter installationsdatum.
 • Nöjd Kund Garantin gäller ej om produkten ominstalleras eller flyttas.
 • Värmepumpen ska ha brukats i en för produkten avsedd miljö och Garantin gäller ej vid onormal användning eller bristfällig skötsel.
 • Nöjd Kund garantin omfattar alla CTC-värmepumpar inklusive eventuell normal kostnad för demontering och returfrakt. Returfrakt bokas av CTC.