• Installationer
  • 100% support och service
  • Nordenanpassade värmepumpar

Centramag 2 Magnetitfilter

1.995 kr

Beskrivning

Magnetitfilter för vattenburna värmesystem

Har du ett äldre system med smutsigt radiatorvatten ? Här har du lösningen.

Pris 1995 kr + frakt 100 kr

Pris med installation i samband med vår övriga installation 2250 kr efter ROT inkl. moms

Produktegenskaper

  • Minskade uppvärmningskostnader
  • Ökar värmesystemets livslängd
  • Enkel installation
  • Enkelt underhåll
  • Kraftfull neodymmagnet på 9500 gauss

Centramag 2 är ett magnetitfilter för vattenburna värmesystem. Magnetit bildas naturligt i ett värmesystem och gör att uppvärmningen blir mindre effektiv. Värmeöverföringen från radiatorerna blir också sämre.

Installation av Centramag 2 görs på returledningen efter den sista radiatorn och så nära värmekällan som möjligt. Filtret fångar enkelt magnetiten med hjälp av sin kraftfulla neodymmagnet. Filtret fångar också icke magnetiska partiklar.

När magnetiten filtreras bort minskar uppvärmningskostnaderna och anläggningens livslängd ökar.

Värmesystemets flöde leds in i en av Centramags anslutningar. Vattnet passerar runt magneten som fångar magnetiten. Icke magnetiska föremål fångas i filtrets smutsavskiljare.

Centramag 2 installeras enkelt på returledningen efter den sista radiatorn och så nära värmekällan som möjligt.

Tillbehör till värmepump har garanti 1 år.

Underhåll utförs utan demontering av filtret.

 

Typ Höjd,

mm

Diameter,

mm

Anslutning,

mm

Max flöde,

liter/min

Magnetstyrka,

gauss

Magnetit-

kapacitet,

gram

Centramag 2 186 95 22 50 9500 278