• Installationer
  • 100% support och service
  • Nordenanpassade värmepumpar

Daikin Stylish R50

Daikin Stylish Produktblad

Beskrivning

Daikin Stylish R50 FTXA50AW (white) FTXA50AS (silver) FTXA50AT (Blackwood)

Pris med standardinstallation efter ROT-avdrag (5m rör/kanal ej eldragning): Begär offert

Pris med totalinstallation efter ROT-avdrag (10m rör/kanal och elinstallation): Begär offert

  • Kapacitet: Värme  6,5 W Kyla 5,3 kW
  • Garanti: 5 år totalgaranti ifrån Daikin Sweden AB
  • Erbjudande om försäkring via Arctic år 6-16
  • Mått: Höjd 295 mm x Bredd 798 mm x Djup 189 mm
  • Lägsta ljud: 24 dB
  • Nya miljövänliga köldmediumet R32 som alla pumpar måste ha i framtiden
  • Coanda effekten optimerar luft flödet och blåser olika i värme eller kyla
  • Rutsensor fördelar luften bättre
  • Daikin Flash Streamer avlägsnar partiklar, allergener och odörer
  • Luftfiltrering med Saranet och Titanapatit filter
  • Underhållsvärme: +10C och steglöst uppåt
  • Årsverkningsgrad: SCOP 4,60 A++
  • Inbyggd wi-fi styrning
  • Liten inomhusdel i vitt, svart eller silver med rundade hörn
  • Automatisk återstart efter strömavbrott
  • En kompakt och funktionell design, lämplig för alla interiörer med en elegant silverfärgad yta
  • Coanda-effekten optimerar luftflödet för ett komfortabelt klimat. Genom att använda särskilt utformade luftriktare får man ett mer fokuserat luftflöde som ger en bättre temperaturdistribuering i rummet
  • Grid eye-sensorn fastställer aktuell rumstemperatur och distribuerar luften jämnt i hela rummet innan den växlar till ett luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft till de områden som behöver det.
  • Kraftfull luftrening förbättrar luftkvaliteten inomhus med Daikin Flash Streamer-teknik
  • Praktiskt taget ljudlös: enheten är så tyst att du nästan glömmer att den finns där.
  • Onlinestyrenhet: styr din inomhusenhet varifrån som helst med en app, via ett lokalt nätverk eller Internet.
  • Att välja för en R-32-produkt, minskar miljöpåverkan med 68% i jämförelse med R-410A och leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare dess höga energieffektivitet
  • Årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A+++ både vid kyla och värme tack vare sin moderna teknik och inbyggda intelligens.
  • Econo-läge
    Econo-läge

    Sänker energiförbrukningen så att andra apparater som kräver mycket energi kan användas. Denna funktion är även energibesparande.

  • Energisparande under stand by-läge
    Energisparande under stand by-läge

    Reducerar aktuell förbrukning med cirka 80 % vid drift i standby.

  • Nattdriftprogram
    Nattdriftprogram

    Sparar energi genom att förhindra alltför stark kylning eller alltför stark värmning nattetid.

  • Enbart fläktdrift
    Enbart fläktdrift

    Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

  • Komfortläge
    Komfortläge

    Garanterar dragfri drift genom att förhindra att varm eller kall luft blåser direkt mot kroppen.

  • Extra kraftfullt läge
    Extra kraftfullt läge

    Kan väljas för att uppnå en snabb uppvärmning eller nedkylning; när det extra kraftfulla läget stängs av, kommer enheten att återgå till det förinställda läget.

  • Automatisk växling mellan värme/kyla
    Automatisk växling mellan värme/kyla

    Väljer automatiskt uppvärmnings- eller kylningsläge för att uppnå den inställda temperaturen.

  • Extra tyst inomhusenhet
    Extra tyst inomhusenhet

    Knapp för ljudnivå på fjärrkontrollen sänker inomhus-/utomhusenhetens driftsljud med 3 dB(A).

  • Extra tyst utomhusenhet
    Extra tyst utomhusenhet

    Knapp för ljudnivå på fjärrkontrollen reducerar utomhusenhetens driftsljud med 3 dB(A) för att inte störa grannarna.

  • Tredimensionellt luftflöde
    Tredimensionellt luftflöde

    Kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att cirkulera en ström med kall eller kall luft ända ut i hörnen till och med i stora utrymmen.

  • vertikal autoswing
    vertikal autoswing

    Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning i rummet.

  • Horisontell autoswing
    Horisontell autoswing

    Möjlighet att välja automatisk horisontell rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning.

  • Automatisk fläkthastighetsväljare
    Automatisk fläkthastighetsväljare

    Väljer automatiskt lämplig fläkthastighet för att uppnå eller upprätthålla den inställda temperaturen.

  • Fläkthastighetssteg
    Fläkthastighetssteg

    Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

  • Avfuktningsprogram
    Avfuktningsprogram

    Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

  • Flash Streamer
    Flash Streamer

    Alstrar elektroner med hög hastighet som effektivt bryter ner virus, bakterier, odörer och allergener.

  • Luftreningsfilter med titanapatit
    Luftreningsfilter med titanapatit

    Samlar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska substanser som bakterier, virus och allergener samt tar bort odörer av exempelvis tobak och husdjur.

  • Luftfilter
    Luftfilter

    Tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn försörjning av ren luft.

  • Veckotimer
    Veckotimer

    Kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.

  • Infraröd fjärrkontroll
    Infraröd fjärrkontroll

    Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren på distans.

  • Trådansluten fjärrkontroll
    Trådansluten fjärrkontroll

    Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren.

  • Centralstyrning
    Centralstyrning

    Startar, stoppar och reglerar flera luftkonditionerare från en central punkt.

  • Online controller
    Online controller

    kontrollera din inomhusenhet från alla platser via smartphone, laptop, pc, surfplatta eller touchskärm

  • Automatisk återstart
    Automatisk återstart

    Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

  • Självdiagnos
    Självdiagnos

    Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

  • Multi-modellinstallation
    Multi-modellinstallation

    Upp till 5 inomhusenheter kan anslutas till en enkel utomhusenhet även om de har olika kapaciteter. Alla inomhusdelar kan individuellt styras i samma kylnings- eller uppvärmningsläge.

  • Praktiskt taget ljudlös
    Praktiskt taget ljudlös

    Praktiskt taget ljudlös: enheten är så tyst att du nästan glömmer att den finns där.

  • Coanda-effekt - kyla
    Coanda-effekt – kyla

    Coanda-effekten optimerar luftflödet vid kylläge. Genom att använda särskilt utformade luftriktare får man ett mer fokuserat luftflöde som ger en bättre temperaturdistribuering i rummet

  • Coanda-effekt - värme
    Coanda-effekt – värme

    Coanda-effekten optimerar luftflödet vid värmeläge. Genom att använda särskilt utformade luftriktare får man ett mer fokuserat luftflöde som ger en bättre temperaturdistribuering i rummet

  • Grid eye-sensor
    Grid eye-sensor

    Grid eye-sensorn fastställer aktuell rumstemperatur och distribuerar luften jämnt i hela rummet innan den växlar till ett luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft till de områden som behöver det.