• Installationer
 • 100% support och service
 • Nordenanpassade värmepumpar

CTC EcoHeat 400

CTC Ecoheat 400 Produktblad

CTC Ecoheat 400 manual Manual

CTC Safe Framtidssäkrat i 18 år

Beskrivning

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt hembesök och ser på Era möjligheter

och sedan ger vi Er en bra offert.

CTC EcoHeat 400 vår tystaste bergvärmepump med en högsta verkningsgrad på 4,6 i COP.

CTC EcoHeat 400 har högsta verkningsgrad tack vare en nyutvecklad köldmediekrets, varvtalsstyrd lågenergicirkulationspump och en mycket effektiv kompressor.

Kompressor och kylkomponenter är inneslutna i en separat, ljudisolerad enhet. Detta ger ovanligt lågt ljud och gör den till den tystaste bergvärmepumpen vi någonsin utvecklat.

 Fördelar

 • Energyflex ger total flexibilitet att ansluta andra värmekällor.
 • Möjlighet till övervakning och styrning via Internet eller SMS
 • Ger upp till 80 % lägre värmekostnader
 • Vår tystaste bergvärmepump någonsin
 • Högsta verkningsgrad: 4,6 i COP
 • Uppfyller BBR reglerna
 • Frikyla på sommaren
 • Pekskärm i färg
 • Produktgaranti 3 år:

För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen.

Se vidare våra garantibestämmelser (år 1-3)

Trygghetsförsäkring 6 år:

Privatperson med en gällande villaförsäkring med maskinskadeförsäkring erhåller utöver den 3-åriga produktgarantin även en trygghetsförsäkring i ytterligare 3 år. Trygghetsförsäkringen gäller hela värmepumps-anläggningen, dvs CTC värmepumpen, CTC EcoZenith-tanken samt energibrunn, kollektorinstallation berg/mark/sjö installerade vid samma tillfälle. Detta ger tillsammans 6-års trygghet.
Efter 6 år har du möjlighet att försäkra din värmepump år för år i upp till 18 år.
CTCs trygghetsförsäkring täcker både din självrisk (max 3000 kr) och eventuellt åldersavdrag du själv har att erlägga till ditt villaförsäkringsbolag i händelse av en ersättningsbar s k maskinskada på din värmepump. Även reperationer som inte når upp till självrisken ersätts av CTC trygghetsförsäkring. CTC Trygghetsförsäkring gäller under förutsättning att installationen utförts av en VVS-installatör med registrerat företag.

Se vidare försäkringsvillkor för konsument

Trygghetsförsäkring för företag (juridisk person):

För juridisk person såsom företag, organisationer och föreningar ingår kostnadsfritt utöver den 3-åriga produktionsgarantin ytterligare 2-års trygghetsförsäkring, totalt 5 år. Efter 5 år har du möjlighet att försäkra din värmepump år för år i upp till 18 år.

Se vidare försäkringsvillkor för juridisk person

Trygghetsgarantin gäller endast CTC värmepumpar.

CTC 100% Nöjd Kund Garanti

100% Nöjd Kund Garantin gäller alla CTC-värmepumpar i 100 dagar efter färdig installation. Värmepumpen ska vara köpt och installerad av en av CTC godkänd auktoriserad VVS-installatör. Garantin gäller endast för produktens funktion. CTC svarar ej för installationsarbete och eventuell energibrunn/markkollektor.

Om CTC-värmepumpens funktion mot förmodan inte lever upp till dina förväntningar kan du returnera produkten och häva köpet enligt nedanstående regler.

 • Nöjd Kund Garantin gäller endast om värmepumpen är köpt och installerad av en av CTC godkänd auktoriserad VVS-installatör i Sverige (gäller även Åland).
 • Nöjd Kund Garantin gäller endast för produktens funktion. CTC svarar ej för installationsarbete och eventuell energibrunn/markkollektor.
 • Nöjd Kund Garantin gäller CTC-värmepumpar som är installerade från och med 2015-08-01
 • Köpeskillingen för värmepumpen som ersätts, är begränsad till CTCs rekommenderade cirkapris.
 • Genom Nöjd Kund Garantin utbetalas Ingen ekonomisk ersättning utöver köpeskillingen för värmepump och eventuell demontering och frakt av den samme.
 • För att Nöjd Kund Garantin ska gälla, måste installationen ska vara utförd enligt anvisningarna i produktens installations.- och skötselanvisning.
 • Nöjd Kund Garantin gäller endast för konsument. Den begränsar inte den normala produktgarantin och påverkar inte heller rättigheterna enligt konsumentköp- konsumenttjänstlagen.
 • För att Nöjd Kund garantin ska gälla måste CTC-värmepumpen registrerats på www.ctc.se senast två veckor efter installationsdatum.
 • Nöjd Kund Garantin gäller ej om produkten ominstalleras eller flyttas.
 • Värmepumpen ska ha brukats i en för produkten avsedd miljö och Garantin gäller ej vid onormal användning eller bristfällig skötsel.
 • Nöjd Kund garantin omfattar alla CTC-värmepumpar inklusive eventuell normal kostnad för demontering och returfrakt. Returfrakt bokas av CTC.