-->
 • Installationer
 • 100% support och service
 • Nordenanpassade värmepumpar

Nibe F1155

Nibe 1155 6 – 12 – 16 kW Produktblad

 

 

Beskrivning

Nibe F1155 Inverter     1,5-6 kW 3-12 kW och 4-16 kW

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt hembesök och ser på Era möjligheter

och sedan ger vi Er en bra offert.

Nibe 1155 är den låga modellen som används ihop med VPB 200 tank. Bra vid låg takhöjd i källaren.

En heltäckande bergvärmepump som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel. Den har en integrerad varmvattenberedare – och marknadens bästa årsvärmefaktor!

 • Marknadens enklaste styrning
 • Varvtalsstyrd, anpassar sig till husets effektbehov
 • NIBE Uplink, internetuppkopplad för fler möjligheter
 • NIBE Smart Price Adaption, sänker dina energikostnader
Höjd 1500 mm
Bredd 600 mm
Djup 620 m
Nettovikt * 150/180kg
Köldmediemängd (R407C) * 1,2 / 2,2 k
 
 

 

  • NIBE Uplink

   NIBE Uplink ger dig ett överskådligt och bra verktyg där du effektivt kan följa och styra din anläggning var du vill, när du vill.
   Läs mer »

  • Denna produkten är BBR-anpassad för att uppfylla Boverkets byggregler.
   Läs mer »

  • NIBEs trygghetsförsäkringen kompletterar din villa/fritidshusförsäkring och ersätter självrisk upp till 3000 kr och hela avskrivningen.
   Läs mer »

  • NIBE Uplink

   Vi har tre års garanti på alla våra produkter. Garantin gäller även retroaktivt för produkter med installationsdatum från och med 1 juli 2012.

   Mer information

   • Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.
   • Mjukvarustyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för driftfallet anpassat flöde.
   • Minimala driftskostnader, kompressorn varvar upp/ner efter rådande värmebehov.
   • Högt temperaturområde.
    – Framledningstemperatur 65 °C
    – Returledningstemperatur 58 °C
   • Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inomhustemperaturen.
   • Förberedd för pooluppvärmning för både pool och spa och styrning av upp till fyra värmesystem (tillbehör krävs).
   • Möjlighet att med hjälp av NIBE Uplink styra komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
   • Enkelt att ta ut kylmodulen.
   • NIBE F1155 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus.Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har under året. När det krävs mer värme och varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv. Resultatet är optimal besparing eftersom pumpen alltid har rätt prestanda året om.Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter medlevereras.Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme En inbyggd elkassett på kopplas automatiskt in vid behov.F1155 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

   Logga in:
    www.nibeuplink.com »