• Installationer
 • 100% support och service
 • Nordenanpassade värmepumpar

Nibe F2120 LUFT/VATTEN

Nibe 2120 Produktblad

Beskrivning

Luft/vatten-värmepumpar

Produktbeskrivning

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt hembesök och ser på Era möjligheter

och sedan ger vi Er en bra offert.

Ett genombrott i effektivitet
Luft/vatten-värmepump med ett SCOP-värde på mer än 5,0!*

Klassledande arbetsområde
Upp till 65°C framledningstemperatur.

Extremt lättinstallerad
Självjusterande kontrollsystem för äkta ”plug-and-play” installation.

3-fasanslutning – gäller alla modeller!
Inget behov av kraftigare säkringar eller ombyggnation av elsystem.

Tystare när det räknas
Tyst fläkt med intelligent reglering minskar ljudet till ett minimum.

 • Inverterstyrd kompressor med EVI-teknik som anpassar effekten
  efter rådande behov.
 • Kan leverera kyla med kylframledning ner till +7 °C.
 • NIBE F2120 är avsedd att kombineras med någon av de aktuella 
  inomhusmodulerna NIBE VVM eller styrmodulerna NIBE SMO.

*Gäller NIBE F2120-16 och -20.

Se videon om NIBE F2120

 • NIBEs trygghetsförsäkringen kompletterar din villa/fritidshusförsäkring och ersätter självrisk upp till 3000 kr och hela avskrivningen.
  Läs mer »

 • NIBE Uplink

  Vi har tre års garanti på alla våra produkter. Garantin gäller även retroaktivt för produkter med installationsdatum från och med 1 juli 2012.

NIBE™ F2120 + VVM 310

 • Flexibelt system för uppvärmning och varmvattenproduktion i enfamiljshus.
 • För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med krav på hög varmvattenprestanda.
 • Enkel anslutning och kontroll av extern värmekälla (gas/olja/ved).
 • Anpassad för gällande byggregler.

NIBE F2120 tillsammans med VVM 310 bildar en komplett värme och varmvattenanläggning. VVM 310 är försedd med en intelligent styrning som ger den för tillfället mest ekonomiska driften.

VVM 310 är komplett med shuntautomatik, växelventil, cirkulationspump, varvtalsstyrd laddpump och säkerhetsutrustning. Med VVM finns möjlighet till uppvärmning av pool samt extra shuntgrupper, d v s flera värmesystem med olika framledningstemperaturer.

VVM 310 är konstruerad för enkel anslutning mot F2120.

NIBE™ F2120 + VVM 320

 • Flexibelt system för uppvärmning och varmvattenproduktion i enfamiljshus.
 • För uppgradering av befintligt värmesystem.
 • Systemet möjliggör en stor täckning av husets effektbehov samtidigt som användandet av dyrare tillsats minskas.

NIBE F2120 tillsammans med VVM 320 bildar en komplett värme och varmvattenanläggning. VVM 320 är försedd med en intelligent styrning som ger den för tillfället mest ekonomiska driften.

VVM 320 är komplett med växelventil, cirkulationspump, varvtalsstyrd laddpump, expansionskärl och säkerhetsutrustning. Med VVM 320 finns möjlighet till uppvärmning av pool samt extra shuntgrupper, d v s flera värmesystem med olika framledningstemperaturer.

VVM 320 är konstruerad för enkel anslutning mot F2120.

NIBE™ F2120 + VVM 325

 • Flexibelt system för uppvärmning och varmvattenproduktion i enfamiljshus.
 • För uppgradering av befintligt värmesystem.
 • Systemet möjliggör en stor täckning av husets effektbehov samtidigt som användandet av dyrare tillsats minskas.

NIBE F2120 tillsammans med VVM 325 bildar en komplett värme och varmvattenanläggning. VVM 325 är försedd med en intelligent styrning som ger den för tillfället mest ekonomiska driften.

VVM 325 är komplett med växelventil, cirkulationspump, varvtalsstyrd laddpump, expansionskärl och säkerhetsutrustning. Med VVM 325 finns möjlighet till uppvärmning av pool samt extra shuntgrupper, d v s flera värmesystem med olika framledningstemperaturer.

VVM 325 är konstruerad för enkel anslutning mot F2120.

NIBE™ F2120 + VVM 500

 • Flexibelt system för uppvärmning och varmvattenproduktion i enfamiljshus med stort varmvattenbehov.
 • För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med krav på hög varmvattenprestanda.
 • Enkel anslutning och kontroll av extern värmekälla (gas/olja/ved). Inbyggd solslinga för anslutning till solpaneler.
 • Anpassad för gällande byggregler.

 

NIBE F2120 tillsammans med VVM 500 bildar en komplett värme och varmvattenanläggning. VVM 500 är försedd med en intelligent styrning som ger den för tillfället mest ekonomiska driften.

VVM 500 är komplett med shuntautomatik, växelventil, cirkulationspump, varvtalsstyrd laddpump och säkerhetsutrustning. Med VVM finns möjlighet till uppvärmning av pool samt extra shuntgrupper, d v s flera värmesystem med olika framledningstemperaturer.

VVM 500 är konstruerad för enkel anslutning mot F2120.

NIBE™ F2120 + SMO 20

SMO 20 är en modern, enkel styrmodul som tillsammans med NIBE F2120, en varmvattenberedare och en extra värmekälla bildar en komplett anläggning.

 • Enkel installation.
 • Ger optimerad styrning av klimatanläggningen.
 • Tydlig visning av värmepumpens och värmesystemets väsentliga temperaturer.
 • Automatisk legionellakontroll.
 • Styrning av eltillsats i tre steg.

NIBE™ F2120 + SMO 40

SMO 40 är en intelligent styrmodul som tillsammans med NIBE F2120 och befintlig värme- och varmvattenutrustning bildar en komplett anläggning. SMO 40 hanterar kompressordriften hos F2120 samt vid behov den tillsatseffekt från någon typ av befintlig utrustning som kan bli nödvändig.

SMO 40 hanterar även shunt- eller stegstyrd tillsats, belastningsvakt, cirkulationspumpar, växelventiler och givare. Med SMO 40 finns möjlighet till uppvärmning av upp till två pooler samt flera shuntgrupper, d v s flera värmesystem med olika framledningstemperatur.

 • Enkel installation.
 • Ger optimerad styrning av klimatanläggningen där en eller flera värmepumpar är installerade.
 • Tydlig visning av värmepumpens och värmesystemets väsentliga temperaturer.
 • Hanterar flera tillbehör, Pool, ECS, Sol.