-->
 • Installationer
 • 100% support och service
 • Nordenanpassade värmepumpar

Daikin Stylish R42

Produktblad

Daikin Stylish Produktblad

Beskrivning

Daikin Stylish R42 FTXA42AW (white) FTXA42AS (silver) FTXA42AT (Blackwood)

Pris med standardinstallation efter ROT-avdrag (5m rör/kanal ej eldragning): Begär offert

Pris med totalinstallation efter ROT-avdrag (10m rör/kanal och elinstallation): Begär offert

 • Kapacitet: Värme 6,0 W Kyla 5,0 kW
 • Garanti: 5 år totalgaranti ifrån Daikin Sweden AB
 • Erbjudande om försäkring via Arctic år 6-16
 • Mått: Höjd 295 mm x Bredd 798 mm x Djup 189 mm
 • Lägsta ljud: 21 dB
 • Nya miljövänliga köldmediumet R32 som alla pumpar måste ha i framtiden
 • Coanda effekten optimerar luft flödet och blåser olika i värme eller kyla
 • Rutsensor fördelar luften bättre
 • Daikin Flash Streamer avlägsnar partiklar, allergener och odörer
 • Luftfiltrering med Saranet och Titanapatit filter
 • Underhållsvärme: +10C och steglöst uppåt
 • Årsverkningsgrad: SCOP 4,60 A++
 • Inbyggd wi-fi styrning
 • Liten inomhusdel i vitt, svart eller silver med rundade hörn
 • Automatisk återstart efter strömavbrott
 • En kompakt och funktionell design, lämplig för alla interiörer med en elegant silverfärgad yta
 • Coanda-effekten optimerar luftflödet för ett komfortabelt klimat. Genom att använda särskilt utformade luftriktare får man ett mer fokuserat luftflöde som ger en bättre temperaturdistribuering i rummet
 • Grid eye-sensorn fastställer aktuell rumstemperatur och distribuerar luften jämnt i hela rummet innan den växlar till ett luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft till de områden som behöver det.
 • Kraftfull luftrening förbättrar luftkvaliteten inomhus med Daikin Flash Streamer-teknik
 • Praktiskt taget ljudlös: enheten är så tyst att du nästan glömmer att den finns där.
 • Onlinestyrenhet: styr din inomhusenhet varifrån som helst med en app, via ett lokalt nätverk eller Internet.
 • Att välja för en R-32-produkt, minskar miljöpåverkan med 68% i jämförelse med R-410A och leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare dess höga energieffektivitet
 • Årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A+++ både vid kyla och värme tack vare sin moderna teknik och inbyggda intelligens.
 • Econo-läge
  Econo-läge

  Sänker energiförbrukningen så att andra apparater som kräver mycket energi kan användas. Denna funktion är även energibesparande.

 • Energisparande under stand by-läge
  Energisparande under stand by-läge

  Reducerar aktuell förbrukning med cirka 80 % vid drift i standby.

 • Nattdriftprogram
  Nattdriftprogram

  Sparar energi genom att förhindra alltför stark kylning eller alltför stark värmning nattetid.

 • Enbart fläktdrift
  Enbart fläktdrift

  Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

 • Komfortläge
  Komfortläge

  Garanterar dragfri drift genom att förhindra att varm eller kall luft blåser direkt mot kroppen.

 • Extra kraftfullt läge
  Extra kraftfullt läge

  Kan väljas för att uppnå en snabb uppvärmning eller nedkylning; när det extra kraftfulla läget stängs av, kommer enheten att återgå till det förinställda läget.

 • Automatisk växling mellan värme/kyla
  Automatisk växling mellan värme/kyla

  Väljer automatiskt uppvärmnings- eller kylningsläge för att uppnå den inställda temperaturen.

 • Extra tyst inomhusenhet
  Extra tyst inomhusenhet

  Knapp för ljudnivå på fjärrkontrollen sänker inomhus-/utomhusenhetens driftsljud med 3 dB(A).

 • Extra tyst utomhusenhet
  Extra tyst utomhusenhet

  Knapp för ljudnivå på fjärrkontrollen reducerar utomhusenhetens driftsljud med 3 dB(A) för att inte störa grannarna.

 • Tredimensionellt luftflöde
  Tredimensionellt luftflöde

  Kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att cirkulera en ström med kall eller kall luft ända ut i hörnen till och med i stora utrymmen.

 • vertikal autoswing
  vertikal autoswing

  Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning i rummet.

 • Horisontell autoswing
  Horisontell autoswing

  Möjlighet att välja automatisk horisontell rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning.

 • Automatisk fläkthastighetsväljare
  Automatisk fläkthastighetsväljare

  Väljer automatiskt lämplig fläkthastighet för att uppnå eller upprätthålla den inställda temperaturen.

 • Fläkthastighetssteg
  Fläkthastighetssteg

  Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

 • Avfuktningsprogram
  Avfuktningsprogram

  Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

 • Flash Streamer
  Flash Streamer

  Alstrar elektroner med hög hastighet som effektivt bryter ner virus, bakterier, odörer och allergener.

 • Luftreningsfilter med titanapatit
  Luftreningsfilter med titanapatit

  Samlar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska substanser som bakterier, virus och allergener samt tar bort odörer av exempelvis tobak och husdjur.

 • Luftfilter
  Luftfilter

  Tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn försörjning av ren luft.

 • Veckotimer
  Veckotimer

  Kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.

 • Infraröd fjärrkontroll
  Infraröd fjärrkontroll

  Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren på distans.

 • Trådansluten fjärrkontroll
  Trådansluten fjärrkontroll

  Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren.

 • Centralstyrning
  Centralstyrning

  Startar, stoppar och reglerar flera luftkonditionerare från en central punkt.

 • Online controller
  Online controller

  kontrollera din inomhusenhet från alla platser via smartphone, laptop, pc, surfplatta eller touchskärm

 • Automatisk återstart
  Automatisk återstart

  Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

 • Självdiagnos
  Självdiagnos

  Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

 • Multi-modellinstallation
  Multi-modellinstallation

  Upp till 5 inomhusenheter kan anslutas till en enkel utomhusenhet även om de har olika kapaciteter. Alla inomhusdelar kan individuellt styras i samma kylnings- eller uppvärmningsläge.

 • Praktiskt taget ljudlös
  Praktiskt taget ljudlös

  Praktiskt taget ljudlös: enheten är så tyst att du nästan glömmer att den finns där.

 • Coanda-effekt - kyla
  Coanda-effekt – kyla

  Coanda-effekten optimerar luftflödet vid kylläge. Genom att använda särskilt utformade luftriktare får man ett mer fokuserat luftflöde som ger en bättre temperaturdistribuering i rummet

 • Coanda-effekt - värme
  Coanda-effekt – värme

  Coanda-effekten optimerar luftflödet vid värmeläge. Genom att använda särskilt utformade luftriktare får man ett mer fokuserat luftflöde som ger en bättre temperaturdistribuering i rummet

 • Grid eye-sensor
  Grid eye-sensor

  Grid eye-sensorn fastställer aktuell rumstemperatur och distribuerar luften jämnt i hela rummet innan den växlar till ett luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft till de områden som behöver det.

Daikin Wi-fi

Vid installation av Daikin Wi-Fi skall du ladda ner appen DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER.

Se video nedan som hjälper dig hur du skall göra.