• Installationer
 • 100% support och service
 • Nordenanpassade värmepumpar

Panasonic VZ12SKE

Produktblad

Beskrivning

Panasonic VZ12SKE

Pris med standardinstallation efter ROT-avdrag (5m rör/kanal ej eldragning) BEGÄR OFFERT

Pris med totalinstallation efter ROT-avdrag (10m rör/kanal och elinstallation) BEGÄR OFFERT

 • Kapacitet: Värme 9,2 kW Kyla 4,0 kW
 • Garanti: 5 år totalgaranti av Panasonic Pro Partner
 • Värmer även under avfrostning
 • Mått: Höjd 295 mm x Bredd 798 mm x Djup 375 mm
 • Lägsta ljud: 18 dB
 • Nanoe G luftrening
 • Sol ljus sensor
 • Underhållsvärme steglöst 8-15 grader
 • Årsverkningsgrad: SCOP 5,90
 • Automatiskt återstart efter strömavbrott
 • Nya köldmediet R32
 • Fjärrstyrning: Kan med tillbehör fjärrstyras med SMS K3 eller Wi-Fi Intensis
 • Ger värme ner till -35 grader

                     

Nya PanasonicVNZ’s heatcharge funktion lagrar spillvärme för att att även kunna värme vid avfrostning.. Det höga luftflödet tillsammans med de stora luftriktarna ger en optimal värmespridning på hela 12 meter. VZ12 är en enastående luftvärmepump som klarar de hårdaste kraven. Nu även med det mer miljövänliga & mer energi -effektiva köldmediet R32 som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd

Panasonic VZ12SKE tar värmepumpstekniken till en helt ny nivå. Modellen har högsta energiklass A+++ och erbjuder maximal komfort och energibesparing. Denna kraftfulla luftvärmepump är utvecklad för bostäder och klimat som ställer extremt höga krav på värmesystemet. Heatcharge har det kraftigaste luftflödet på marknaden och har även en revolutionerande lagringsteknik som tar till vara och lagrar värme från kompressen. Detta bidrar till en skönare och effektivare uppvärmning.

Panasonic VZ12SKE har testats ned till -35 grader på oberoende testlaboratorie för att säkerställa att den klarar av extrema temperaturer. Resultatet är vår mest pålitliga och kraftfulla värmepump någonsin. Den har dessutom placerat sig på plats nummer 1 på den den Danska Energimyndighetens sida med högst SCOP, läs mer på: Bäst i test

 

PANASONIC VZ12SKE

 • NYHET! R32 köldmedium
 • Energy charge system. Enheten kan lagra värmeenergi vilket ger stabil och snabb uppvärmning
 • Nanoe-G luftreningssystem, 99 % effektiv mot både luftburet och vidhäftande mögel, virus och bakterier
 • Econavi-teknik med solljussensorer ger maximal effektivitet och behagligt Inomhusklimat
 • Supertyst! Endast 18 dB – som mitt i natten ute på landet
 • Kraftfullare luftflöde för att snabbare uppnå önskad temperatur

Panasonic VZ12SKE Heatcharge – effektivitet året runt

Panasonic VZ12SKE Heatcharge ger en jämn värme över hela året med sin unika energilagringsteknik. Genom att lagra spillvärmen från kompressorn, kan VZ9SKE avge värme även under avfrostningscykeln. Detta betyder att inomhusdelen av luftvärmepumpen inte behöver stängas av när utomhusdelen avfrostas.

R32 köldmedium

Med det nya effektivare R32 köldmediumet har man kunnat utveckla Panasonic VZ9SKE Heatcharge till en supereffektiv luftvärmepump med rekordhög verkningsgrad SCOP 6.2 och energiklass A+++.

Nanoe-G luftrening och Econavi sol ljus sensor

Inomhusdelen CS-VZ12SKE har ett unikt luftreningssystem som använder nanoteknik för att fånga upp 99% av alla luftburna partiklar, dam, pollen, virus och bakterier. Nanoe-G ger på så sätt en renare och mer hälsosam inomhusluft för dig och din familj samtidigt som det ger sig optimal effektivitet och ett behagligt inomhusklimat.

Supertyst driftsläge och effektivt luftflöde

Panasonic VZ12SKE heatcharge är tyst även i drift och har en ljudnivå på endast 18 dB(A). För att snabbt nå önskad inomhustemperatur har inomhusdelen även ett extra kraftig luftflöde där värmen sprider sig effektivare med optimal verkningsgrad.

 Med den nya underhållsvärmefunktionen går det att ställa värmepumpen på alla gradantal (inklusive halvgrader) mellan 8-15 grader. Med tillbehöret Intensis kan den styras med wi-fi via mobilen eller surfplattan och om du inte har wi-fi i  huset väljer man Panasonics SMS-styrning K3.

Panasonic Pro Partner garanterar en trygg investering

Panasonic Pro Partner ger alltid 5 års totalgaranti på innedel och utedel med arbete och reservdelar.

Heatcharge. Energiladdningssystem

Panasonics nya kompletta sortiment av A+++ värmepumpar
Som svar på Kyotoprotokollet fastställde Europeiska unionen ett antal ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Fram till år 2020 vill EU ha uppnått följande mål för alla medlemsstater:
· En 20-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser (från 1990 års basnivåer)
· Andelen förnybar energi i energimixen ska öka med 20 %
· En övergripande minskning med 20 % i energiförbrukning

Värmeeffekt och effektivitet

 • Energiladdningssystem. Värmelagringsenheten som har oavbruten uppvärmning och snabb värmefunktion
 • Maximal effektivitet och komfort med Econavi dagsljussensor och närvarodetektor
 • Nanoe luftreningssystem
 • Kraftfullare luftflöde för att snabbt uppnå önskad temperatur
Panasonic rekommenderar R32 eftersom det är miljövänligt
Jämfört med R22 och R410A har R32 noll inverkan på uttunningen av ozonskiktet och en mycket låg potentiell påverkan på den globala uppvärmningen.
Panasonic har tagit utvecklingen av värmepumpar ett steg längre, i linje med de EU-länder som är engagerade i att skydda och bevara miljön genom att delta i Montrealprotokollet och anpassa ett av sina program för att skydda ozonskiktet och förhindra den globala uppvärmningen. Främst när det kommer till minskad miljöpåverkan och ökad energieffektivitet.

R32 är nästa generations köldmedium
A: Kylprestanda (kW)
B: Årsvärmefaktor (COP)
C: Laddning (kg)
D: GWP (global uppvärmningspotential)
E: Motsv. CO2-utsläpp

Prestanda testad vid en utomhustemperatur på -35 ºC
Användningen av lagrad värme ger en stabil uppvärmning med mindre temperaturfall.
Även när värmedriften stannar under avfrostningen fortsätter den lagrade värmen ständigt att värma rummet. Detta eliminerar tidigare obehag som orsakats av att temperaturen faller när uppvärmningen tillfälligt avbryts för att säkerställa en kontinuerlig uppvärmning från värmepumpen.Du kan kontrollera laddningsnivån med fjärrkontrollen – tryck på Information så visas nivån i fem steg (från 0 till 4).
Konventionell: Rummet blir gradvis kallare
Avfrostning: Cirka 11 till 15 min.
Rumstemperaturen faller: Cirka 5 till 6 °C
Heatcharge: Rummet blir ordentligt uppvärmt
Avfrostning: Cirka 5 till 6 min.
Rumstemperaturen faller: Cirka 1 till 2 °C

A: Spillvärme
B: Kompressor
C: Avfrostning
D: Stoppad värmedrift
E: Värmelagrande delar
F: Kompressor
G: Avfrostning med lagrad värme
H: Upprätthållen värmedrift
Tiden för avfrostning och hur lågt rumstemperaturen faller varierar beroende på den omgivning i vilken enheten används (hur isolerat och lufttätt rummet är) tillsammans med drifts- och temperaturförhållandena.
Utgående lufttemperatur sjunker under avfrostningen. Hur lågt rumstemperaturen faller varierar beroende på den omgivning i vilken enheten används (hur isolerat och lufttätt rummet är) tillsammans med drifts- och temperaturförhållandena.
I miljöer där en hel del frost ackumuleras kan uppvärmningen stanna under avfrostningen.
Konventionellt system
Under drift skapas värme inuti kompressorn.
H: Kompressor
I: Värmen släpps ut i atmosfären.
Heatcharge
Värmen som alstras av kompressorn lagras inuti den och används till att värma köldmediet för att effektivt öka värmeeffekten.
J: Spillvärmen ”laddas” och används effektivt.
Heatcharge-enhet
Kompressorn är insvept så att den utströmmande värmen kan användas för laddning.
K: Heatcharge-tank Spillvärmen från kompressorn lagras.
L: Flänslös värmeväxlare Den lagrade värmen omvandlas till energi.
M: Kompressor

– See more at: http://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/happening/5432/#sthash.mstygWax.dpuf