• Installationer
  • 100% support och service
  • Nordenanpassade värmepumpar

Bosch Compress 6000 luft/vatten

Artikelnr: Bosch Compress 6000 luft/vatten Kategorier: , Brand:

Beskrivning

Bosch luft/vatten Compress 6000

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt hembesök och ser på Era möjligheter

och sedan ger vi Er en bra offert.

Luft/Vatten

Systembeskrivning
En luft/vatten-värmepump hämtar sin energi från utomhusluften med hjälp av ett fläktelement som placeras utanför huset. En vätska cirkulerar till inomhusenheten (värmepumpsmodul) som innehåller värmestyrning, tillsatsvärmare och en varmvattenberedare. Kan även kombineras med annan värmepanna.

Fördelar
En billig och lättinstallerad värmepumpstyp som inte kräver att du borrar eller gräver på tomten. Ger ändå bra energibesparing, särskilt i södra Sverige och vid kusterna där klimatet är lite mildare.

Att tänka på
Värmen utvinns med hjälp av ett mekaniskt fläktelement. Även om livslängden är lång sker ett visst löpande slitage som gör att den tekniska livslängden är kortare än för ett borrhål eller en nedgrävd kollektorslang.

Fläktelementet utomhus bör kunna placeras så att det inte hamnar för nära grannar eller egna uteplatsen, då den cirkulerande luften ger upphov till ett visst buller även vid våra ljuddämpade modeller.

Kombinera med värmepanna
En luft/vatten-värmepump kan enkelt kombineras med befintliga el-, ved- eller pelletspannor, som ger tillskottsvärme under den allra kallaste årstiden. Resten av året är värmepumpen en skötselfri, bekväm och mycket effektiv värmekälla för både uppvärmning och varmvatten.

Bosch Compress 6000 AW

Med Compress 6000 AW sätter vi en ny standard för luft/vatten-värmepumpar. Både för hur de ska konstrueras och vilka besparingsvärden de ska nå. Det här är marknadens modernaste luft/vattenvärmepump, omkonstruerad i grunden för att uppnå fördelar i både energieffektivitet, driftssäkerhet, användarvänlighet och förenklade service- och installationsinsatser.

NYHET! Topptestad

DTI (danska motsvarigheten till SP) har lång erfarenhet av att testa värmepumpar och har hittils testat nästan 200 modeller genom åren. När det gäller luft/vatten-värmepumpar värderar man dem efter SCOP, årsvärmefaktor, dvs summan av energibesparingar under ett helt år. Det är en god sammanfattning av vilka besparingar du verkligen gör med värmepumpen (i motsats till det COP som ibland används, och som ger besparingen vid en viss specifik driftssituation).

Vid testet visade vår 6000 AW att den verkligen sätter en ny standard på marknaden. Värdet 4,84 är det högsta uppmätta SCOP någonsin, och innebär att du över ett helt år får ut nästan 5 gånger så mycket energi som du betalar för.

”I testet uppmätta årsvärmefaktorer (SCOP) vid installation i ett lågtempererat värmesystem (golvvärme)”

Här kan du läsa mer om testen.

Hög energieffektivitet
Vår nya luft/vatten-värmepump är omkonstruerad från grunden med dagens allra energieffektivaste komponenter och smart elektronik. Verkningsgraden sätter därmed nytt rekord. Den kanske enskilt viktigaste nya komponenten är en varvtalsstyrd kompressor, som anpassar effekten till uppvärmningsbehovet för stunden. Därmed undviker man dåligt energiutnyttjande särskilt vår och höst.
Bosch Compress 6000 AW är utvecklad specifikt för uppvärmning i nordiskt klimat och fungerar väl även när utetemperaturen går den ned mot -20°. Grundkonstruktionen är anpassad för isbildning och snödrivor.

Högsta komfort
Med en värmekälla utanför ditt hus är ljudnivån naturligtvis extremt viktig. Stommen i Compress 6000 AW är därför gjord av cellplast, som effektivt dämpar både vibrationer och buller. Resultatet är en radikalt sänkt ljudnivå som du kan sänka ytterligare med ”Silent mode”-funktionen nattetid. Med den varvtalsstyrda kompressorn får du jämn värme utan att behöva en ackumulatortank. En varvtalsstyrd cirkulationspump transporterar värmen ut i systemet utan att knäppningar uppstår i rörsystemet.

Den effektiva utomhusenheten kombineras med en inomhusenhet som sköter styrning och varmvattenhanteringen. Med hög effektivitet och smart styrning producerar de tillsammans ända upp till 260 liter brukstempererat varmvatten.

Mångsidig
Compress 6000 AW kan t.ex. samverka med andra värmekällor, men även användas för att värma poolen eller producera komfortkyla. Kan dessutom kopplas upp mot internet för fjärrstyrning

Modell Compr. 6000 AW 5
Compr. 6000 AW 7
Compr. 6000 AW 9
Compr. 6000 AW 13 Compr. 6000 AW 17
Drift luft/vatten
Max Värmeeffekt (7/35)1) kW ~5 ~7 ~9 ~13 ~17
Värmeeffekt (7/35) -40% 1) kW 2,03 2,96 3,13 4,99 4,90
COP vid (7/35) – 40% 1) 4,57 4,84 5,09 4,90 4,99
Värmeeffekt (-7/35) – 100% 1) kW 4,57 6,18 7,61 10,60 12,45
COP vid (-7/35) – 100% 1) 2,89 2,82 2,64 2,68 2,55
Kyleffekt A35/W7 april 2014
EER april 2014
Fläkt
Luftflöde – 100% m³/h 4500 4500 4500 7300 7300
Fläkthastigheter Modulating Modulating Modulating Modulating Modulating
Kompressor
Typ Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary
Vikt köldmedium R410A kg 1,70 1,75 2,35 3,30 4,00
Avfrostningssystem Active Active Active Active Active
Värden för elektrisk anslutning
Elektrisk inkoppling 230V 1N- 230V 1N- 230V 1N- 400V 3N- 400V 3N-
Anslutningseffekt/avsäkring 2,3 KW/10 A 3,2 KW/16 A 3,6 KW/16 A 7,2 KW/13 A 7,2 kW/13 A
Kapslingsklass IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
Allmänt
Ljudeffekt (A7/W35) 2) dB(A) 53 53 53 53 53
Ljudtryck 1 m avstånd (A7/W35) 2) dB(A) 40 40 40 40 40
Mått (breddxdjupxhöjd) mm 930×440 x1370 930×440 x1370 930×440 x1370 1200×580 x1680 1200×580 x1680
Vikt (utan förpackning) Kg 67 71 75 130 132
RSK nr 625 11 63 625 11 64 625 11 65 625 11 66 625 11 67
1) Enligt EN 14511
2) Enligt EN 12102 (Vid nominell drift 40%)