-->
  • Installationer
  • 100% support och service
  • Nordenanpassade värmepumpar

Daikin ECH2O Värmepumpsberedare

Artikelnr: Daikin ECH2O Kategorier: , Brand:

Beskrivning

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt hembesök och ser på Era möjligheter och sedan ger vi Er en bra offert.

Daikin ECH2O Värmepumpsberedare 300 liter tan 300AA2V3 + 02AAV3 eller 500 liter tank 500AA2V3 + 02AAV3

2_700x270

Värmepumpsberedare för energieffektiv produktion av varmvatten

Daikins värmepumpsberedare består av 2 enheter: en värmepump med inverterteknik som placeras utomhus samt en varmvattenberedare.

Utvecklad för att uppfylla alla dina behov

Energieffektiv varmvattenberedare

Genom att arbeta med en varvtalsstyrd kompressor som tar energi från utomhusluften maximeras din besparing genom att huset inte kyls ner p.g.a. överventilering.

Klar för solvärme

Dra nytta av solenergin. Anslut enkelt din varmvattentank till återflödande solvärmepaneler på taket.

Färskt varmvatten

Varmvattenberedaren använder en genom-strömningsslinga på så sätt  säkerställs en optimal vattenhygien samtidigt som risken för legionella och bakterietillväxt minskas.

Underhållsfritt

Smarta inställningar ger dig maximal komfort och med den underhållsfria varmvattenberedaren minimeras service behovet. Den inbyggda elpatronen stödjer kompressorn när energin i utomhusluften inte räcker till.

Anslut till solvärme eller annan vattenburen värmekälla för ökad besparing

Det är lätt att ansluta din värmepumpsberedare till solpaneler. Värmepumpsberedaren är förberedd från fabrik med anslutningar för solvärme.

Energieffektivitet som sänker dina energikostnader

Genom att installera en värmepumpsberedare kan du göra stora besparingar

  • Sänker elförbrukningen för varmvattenproduktion med upp till 70 % (jämfört med en traditionell varmvattenberedare).
  • Inget behov av legionella desinfektion (kan av- och påaktiveras).
  • Denna nya ECH2O värmepumpsberedare förbrukar upp till 3 gånger mindre ström än en traditionell varmvattenberedare.

Maximal effektivitet

  • Värmepumpsberedaren är konstruerad för att maximera besparingen vid varmvattenproduktion: Flera lager av polyuretanskum minimerar värmeförluster. Genomströmningsslingan i rostfritt stål, med en volym på 29 liter säkerställer en effektiv uppvärmning av vattnet.
  • Producerar varmvatten ner till -15°C.

Din Daikin värmepumpsberedare är Smart Grid Ready*. Den är utvecklad för att kunna använda datateknik för att optimera driften av kompressorn och elpatronen. Din värmepumpsberedare kommunicerar med din ”intelligenta” elmätare för att producera ditt tappvarmvatten till lägsta möjliga kostnad.

* Kontrollera med din elleverantör om Smart Grid erbjuds i ditt område.

Friskt och säkert varmvatten

Till skillnad från traditionella varmvattenberedare, kommer ditt varmvatten inte att lagras i varmvattenberedaren – vattnet värms upp när det strömmar igenom slingan.
Genom att eliminera en långvarig lagring av varmvatten ökar säkerheten och kvaliteten på ditt varmvatten. Vår ECH2O värmepumpsberedare är konstruerad så att ditt varmvatten alltid är fräscht.

Underhållsfritt

Smarta inställningar och underhållsfri tank ger dig maximal komfort.