-->
 • Installationer
 • 100% support och service
 • Nordenanpassade värmepumpar

Nibe F1226

Beskrivning

Nibe F1226     6 kw – 8 kw  och 12 kw

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt hembesök och ser på Era möjligheter

och sedan ger vi Er en bra offert.

 

NIBE F1226 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare samt tillbehöret EXC40.

Höjd 1800 mm
Bredd 600 mm
Djup 620 mm
Nettovikt * 230-255 kg
Volym beredare 180 liter
Köldmediemängd (R407C) * 1,1-1,5 kg

 

 • Denna produkten är BBR-anpassad för att uppfylla Boverkets byggregler.
  Läs mer »

 • NIBEs trygghetsförsäkringen kompletterar din villa/fritidshusförsäkring och ersätter självrisk upp till 3000 kr och hela avskrivningen.
  Läs mer »

 • NIBE Uplink

  Vi har tre års garanti på alla våra produkter. Garantin gäller även retroaktivt för produkter med installationsdatum från och med 1 juli 2012.

  Mer information

  NIBE F1226 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets.

  Båda cirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas valfritt på höger eller vänster sida. Smutsfilter medlevereras.

  NIBE F1226 är utrustad med en varmvattenberedare på 180 liter som är isolerad med neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster. En inbyggd 7-stegs elkassett på 7 kW kopplas automatiskt in vid behov (omkopplingsbar till 4-stegs elkassett på 9 kW).

  Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme.

  NIBE F1226 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. En stor bakgrundsbelyst display visar med hjälp av ikoner och text tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen.

  NIBE F1226 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.